IDAK: IT-støtte til decentralisering af ansvar og kompetence


Information

Formålet med IDAK er beskrevet i en kort folder:

Yderligere information omkring IDAK kan modtages ved at tilmelde sig en mailing liste:

Aktiviteter

Der er afholdt to formidlingsseminarer for danske virksomheder i henholdsvis Odense (21. november 2001) og Århus (22. november 2001). Formålet med seminarerne var at formidle de opnåede resultater i IDAK-projektet omkring IT-støtte til produktionsgrupper til interesserede danske virksomheder.
Presse omkring formidlingsseminarerne:

Der er afholdt et internationalt seminar (1-2 november 2001) med forskere og andre eksperter fra en række europæiske lande. Formålet med seminaret var at diskutere problemstillingerne og resultaterne fra IDAK-projektet.

Resultater

Forskerne i IDAK-projektet har som led i projektet udført en række analyser af produktionsgrupper på forskellige danske virksomheder:
  • Analyse hos A/S Blika, Esbjerg (pdf format, 20 MB)
  • Analyse hos Brüel & Kjær (pdf format, 150 KB)
  • Analyse hos Lindø (pdf format, 1,5 MB)
  • Analyse hos MAN B&W Diesel
  • Analyse hos NKT
Målet med analyserne har været at bidrage med opstilling af krav til udvikling af IT-støtte til uddelegering af ansvar og kompetence til de enkelte medarbejdere i produktionsgrupper. Hovedpunkterne fra disse analyser er sammenfattet i en fælles rapport:
  • IT-støtte til produktionsgrupper (pdf format, 1 MB)

Partnere

IDAK-projektet involverer en række forskellige institutioner, firmaer og personer:

Baggrund

IDAK bygger videre på resultater fra en række projekter:

IDAK er støttet af Industriens Uddannelsesfond (sagsnummer 1000-286).


Responsible for this page: Uffe K. Wiil.